Genomlysning

Vår tjänst ”Genomlysning” är till för att du skall kunna få ett underlag att kunna agera utifrån. Många bolag tror att de har full koll på säkerheten men det stämmer tyvärr mycket sällan med verkligheten.

Tjänsten är främst en kontroll av hur dina behörigheter ser ut i företaget. Ett exempel är att kontrollera om antalet användare i systemen stämmer mot de fysiska användare som företaget har. Erfarenhetsmässigt så finns det ca 30-50% fler användare i systemen än fysiska personer på ett genomsnittligt företag pga av att städningsprocessen helt enkelt inte fungerar. Naturligtvis innebär detta säkerhetsrisker. Det medför också många extra kostnader såsom extra licenser och administration av ”döda” konton och det gör att företaget riskerar få nedslag vid nästa revision.

Vid en genomlysning ser vi också över ”separation-of-duty” konflikter eller för höga behörigheter i allmänhet. Många arbetar idag också mot att möta compliance regler såsom Basel, SOX, PCI osv eller bara få en bättre intern ordning. Vår tjänst är en snabb process (kallades tidigare Identity Intelligence 48h) och tar mycket lite av er personal i anspråk. Den kan på några dagar ge ert företag en statusrapport och rekommendation för just er hur ni skall förhindra eller åtgärda nedslag i revisionerna. Kontakta oss om du vill veta mer.

Vill du veta mer? Kontakta oss