Förvaltning

Det finns väldigt få personer med djup IAM kunskap och erfarenhet i Sverige. Det kan vara dyrt att underhålla detta över tid och därför väljer en del företag att lägga ut förvaltingen av sina IAM system eller säkerhetsfunktionen som helhet. Heimore har för flera kunders räkning tagit ett helhetsansvar för underhåll, utveckling och förvaltning av antingen vissa produkter eller ett helt säkerhetsramverk.

Med ett förvaltningsåtagande så åtar sig Heimore en kompetensspridning på flera personer för att undvika problem vid kortsiktiga frånfall men också en resurstillsättning så att våra kunder aldrig behöver fundera på att hitta dessa mycket eftertraktade resurser.

Förvaltningsåtaganden ger också våra kunder en bra överblick över kostnader och en trygghet genom SLA åtaganden från Heimore’s sida. Kontakta oss om du vill veta mer.

Vill du veta mer? Kontakta oss