Tjänster

Heimore har några av Sveriges absolut främsta experter inom Identity & Access Management. Detta gör att vi kan erbjuda en rad med tjänster inom området från rådgivande roller till mer handfasta konsultinsatser.

Vår långa erfarenhet på marknaden har också gett upphov till ett antal paketerade tjänster och helhetsåtaganden som vi sett att det finns behov av.