Pensionsmyndigheten väljer Heimore

Pensionsmyndigheten väljer Heimore

Pensionsmyndigheten driver just nu mycket framåtlutade projekt inom IAM och nyttjar marknadens absolut främsta produkter för detta. Till sin hjälp som arkitekter och implementatörer har Heimore valts för detta ändamål.