Lösningar

Heimore erbjuder ett antal olika lösningar.

Vår definition av lösning till skillnad då från produkt och kundspecifik utveckling är att den till stor del är framtagen av en kund för att lösa deras problem men att vi efter implementation äger koden samt tar ett supportansvar för lösningen som en vanlig produkt. Som en skräddarsydd produkt alltså men utan att vi spekulativt kommer vidareutveckla.

De flesta av våra lösningar är kopplade till Sailpoints olika produkter med inte alltid.

Add In 365

Detta är en lösning för företag som har Office 365 i kombination med Identity IQ från Sailpoint där en förenklad process för behörighetsadministration är den stora vinsten. Vid en eventuell behörighetsförfrågan kan den mottagande parten godkänna eller avslå förfrågan direkt i mejlet utan att behöva öppna upp eller logga in i Identity IQ. Detta möjliggör en helt annan mobilitet.

BankID

Heimore har byggt en fullskalig lösning för BankID som är en helt fristående lösning. Denna inkluderar även en digital lösning för avtalssignering där företagsdokument och affärsavtal kan signeras digitalt med hjälp av BankID vilket sparar både tid och pengar. Dessa kan sedan arkiveras lokal eller hos Heimore.