Heimore fördjupar samarbetet med Sailpoint

Heimore fördjupar samarbetet med Sailpoint

Heimore fördjupar samarbetet med Sailpoint genom att gå med i The Sailpoint Identity+ Alliance. Samarbetet innebär att Sailpoint öppnar upp sina API:er och ger Heimore möjlighet att få sina lösningar byggda på och omkring Identity IQ granskade och certifierade av Sailpoint.

”Vi tycker Sailpoint gör helt rätt när de öppnar upp för sina partners att få de partnerbyggda lösningarna certifierade på detta sätt. Det ger kunderna en större trygghet och säkerhet med de lösningar som just vi kan erbjuda”, säger Jens Björkman, VD på Heimore AB.

Den första lösningen är en Add on till främst Microsoft Outlook och Exchange/Office 365 som kan förenkla mycket för användarna som skall godkänna behörigheter.

”We are excited to welcome Heimore into the Sailpoint Identity+ Alliance and know that our joint customers will benefit from Heimore’s contributions to our ecosystem,” said Joe Gottlieb, senior vice president of corporate development at SailPoint. ”For example, Heimore is already working on a plugin that enhances IdentityIQ messaging and workflow by leveraging an organization’s existing Microsoft Outlook and Exchange/Office365 environment.”

”Sedan finns det fler idéer men det får vi återkomma om”, tillägger Jens Björkman