VÄLKOMMEN TILL HEIMORE

Här hittar du Sveriges främsta experter inom
Identity & Access Management och Sailpoint

världen har förändrats har din IAM strategi?

Läs mer »

Vi har specialistkunskap inom Sailpoints produkter

Läs mer »

Genomlysning

Ett beslutsunderlag för en IAM investering.

Läs mer »

6 saker att beakta vid införande av IAM

Det finns idag inte bara ett val när det gäller hur och var man kan införa en IAM teknologi med både lokala installationer och molntjänster som reella alternativ för företag att välja mellan. Samtidigt kämpar företag och organisationer med hur de på bästa sätt skall nyttja och hantera sina IAM installationer i en konstant föränderlig värld. Nedan följer några av Heimore's tips på vad man bör tänka på kring införande av någon form av IAM teknologi.

Tänk identitet, inte användarkonto

Oftare än motsatsen har en slutanvändare fler än ett konto och fler behörigheter i organisationen. Om företaget endast fokuserar sitt IAM program på att hantera konton och inte personer så kommer det aldrig att få den totala visibilitet eller kunskap om ”vem som har access till vad”.

Hantera lokala installationer och moln tillsammans

Eftersom nyare teknologier som moln och mobilt används alltmer samtidigt som mer ”rotade” system som Oracle och SAP fortfarande finns kvar så måste alla system som innehåller kritisk data eller utför nyckeluppgifter för organisationen hanteras med ett ökat fokus på governance, compliance och automatisering.

Livscykel governance är ett måste

Det är vitalt att alltid hantera en identitets livscykel genom att knyta den till affärspolicies och att det finns tydliga ägare av just den processen/policyn.

Konsekvent genom hela livscykeln

Det är viktigare än någonsin att applicera centraliserade och automatiserade kontroller och policies så att identitetshanteringen blir trygg, säker och compliant. Genom att vara konsekvent och upprepa kontroller kommer företaget kunna stärka sin kontroll, arbeta effektivare och införa bra governance policies över tid.

Användarupplevelsen är allt

IAM verktyg och teknologier måste hela tiden utvecklas för att spegla användarupplevelsen som mer konsumentinriktade teknologier erbjuder. Att ge en bra användarupplevelse är en viktig ingrediens för att få spridning och acceptans från affärssidans användare på och utanför företaget.

Mobilitet alltid

Världen har blivit mobil och därför måste din IAM lösning också vara det på ett enkelt och smidigt sätt. Detta går hand i hand med användarupplevelsen och måste fungera om affärssidans användare skall acceptera lösningen.

Intresserad?
Vill du veta mer, komma i kontakt med oss eller få mer info?
82%
av alla lösenord knäcks inom en timme
88%
av alla dataläckor beror på felaktiga behörigheter
30%
av alla användare i systemen har slutat
95%
av alla säkerhetsincidenter beror på mänskliga misstag

Tjänster

Genomlysning

Genomlysning är till för att du skall kunna få ett underlag att kunna agera utifrån. Många bolag tror att de har full koll på säkerheten men det stämmer tyvärr mycket sällan med verkligheten. Att få ett beslutsunderlag utfört av en oberoende part kan vara ovärderligt inför en upphandling, en revision eller som diskussionsunderlag vid beslut om framtida investeringar etc. Genomlysningen är en snabb process (kallades tidigare Express 48h) och tar mycket lite av er personal i anspråk. En genomlysning av Heimore ger dig sanningen innan verkligheten eller revisorerna gör det.

Förvaltning

Det finns väldigt få personer med djup IAM kunskap i Sverige. Det kan vara dyrt att underhålla detta och därför väljer en del företag att lägga ut förvaltningen av sin IAM eller säkerhetsfunktion. Läs mer hur vi kan hjälpa dig.

Konsulting

Heimore erbjuder idag konsulter inom hela området IAM. Vi agerar idag både experter och rådgivare till våra kunder men vi kavlar gärna upp armarna som resurser också och kan där erbjuda alltifrån arkitekter, projektledare, utvecklare och implementatörer.

Produkter

Identity IQ

Identity IQ är Sailpoints produkt för IAM och Governance. Detta är marknadens ledande produkt inom segmentet och har flera år i rad rankats som nummer ett av Gartner inom den magiska kvadranten inom IAM. Idag använder 500+ företag Identity IQ inklusive några av de största företagen i världen. Detta är framtidens IAM produkt.

Identity Now

Identity Now är Sailpoints molnprodukt för IAM. Denna produkt lämpar sig ypperligt för små och medelstora företag, företag som skall migrera från en annan plattform eller företag som har lite lägre compliance krav men som ändå vill ha det bästa marknaden erbjuder.

Security IQ

Security IQ är Sailpoints produkt för att hantera ostrukturerad data. Idag svämmar företag över med lösryckta dokument (Excel, Powerpoints, Word, PDF etc) som saknar ägare eller något skydd och som därmed ligger öppna för alla att läsa eller kopiera. Security IQ har adresserat denna fråga så att företag kan skydda även den ostrukturerade datan.

Lösningar

Add In 365

De flesta av våra lösningar är kopplade till Sailpoints olika produkter. Detta är en lösning för företag som har Office 365 i kombination med Identity IQ där en förenklad process för behörighetsadministration är den stora vinsten.

BankID

Heimore har en fullskalig lösning för BankID som även inkluderar en digital lösning för avtalssignering och arkivering online.

Några kunder

Specialistkunskaper
Heimore har Sveriges främsta experter inom IAM och Sailpoint.
Sailpoint har med sitt verktyg rankats som en av de absolut främsta produkterna in IAM av Gartner.
Heimore är Sailpoints partner i Sverige och har de främsta experterna på deras produkter.

Vad säger våra kunder?

Customer Testimonails

Heimore var väldigt professionella genom hela leveransen och resultatet blev över förväntan.

Tobias Österdahl VD, Xpeedio
Customer Testimonails

Heimore är inte bara en kompetent leverantör utan även ett bollplank och en rådgivare för oss på Skandia.

Göran Melvås Behörighetsansvarig, Skandia
Customer Testimonails

Insatserna från Heimore's konsulter har varit avgörande för oss för att nå framgång i projektet.

Anders Tillgren IAM Ansvarig, Pensionsmyndigheten

Senaste nytt

Brygga

Heimore på plats i Austin

När Sailpoint drar igång sin årliga konferens Navigate i Austin, Texas är Heimore på plats och lanserar sin Add In till Outlook 365 som är det första bidraget till..

iStock_000048830890Large

Heimore söker nya medarbetare

Heimore är experter inom IAM och informationssäkerhet och det går bra nu och därför söker Heimore nya medarbetare till vårt gäng. Är du sugen på att arbeta i ett..

iStock_000005559468Large

Heimore fördjupar samarbetet med Sailpoint

Heimore fördjupar samarbetet med Sailpoint genom att gå med i The Sailpoint Identity+ Alliance. Samarbetet innebär att Sailpoint öppnar upp sina API:er och ger Heimore möjlighet att få sina..

iStock_000022240519Large

Heimore expanderar

Heimore är stolta att kunna presentera en ny medarbetare, Anders Nyström. Anders är en av de mest rutinerade IAM experterna i landet och har sedan 90-talet arbetat med IAM..